Styrelsesammanträde

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Styrelsen i Forum för samverkan sammanträder
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Lars Olsson
  • Sammanträde