Exjobbspresentation - Filip Angwald

  • Datum: –14.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63819596417
  • Föreläsare: Filip Angwald
  • Kontaktperson: Filip Angwald
  • Seminarium

Power mapping and aggregation of batteries as a service

Världens energiförsörjning idag kommer huvudsakligen från fossila bränslen och kärnkraft. En omställning från användningen av dessa energiresurser till förnybara energikällor anses vara en förutsättning för en hållbar framtid. I takt med att andelen förnybar el ökar i systemet står elnätet inför nya utmaningar, såsom ökad instabilitet i frekvensen och kapacitetsbrist. För att möta dessa nya utmaningar föreslås en ökad flexibilitet från elanvändarna som en lösning. Flexibilitet kan uppnås antingen genom att kontrollera användningen av el eller utnyttja energilagringar och aggregering av resurser. I mitt examensarbete gör jag konkreta fallstudier av effektanvändning i fastigheter och räknar på återbetalningstider för batterier.

Är du nyfiken på hur Sverige ska klara av framtida utmaningar gällande elnätet  och hur företag via aggregering kan underlätta omställningen från fossila energikällor? Välkommen till min exjobbspresentation den 4 juni!  

Handledare: Jonas Thyni, Tvinn
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Oliver Djurle