Exjobbspresentation - Robin Lindstens

  • Datum: –14.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66698998516
  • Föreläsare: Robin Lindstens
  • Kontaktperson: Robin Lindstens
  • Seminarium

Computational fluid dynamics calculations of a spillway’s energy dissipation

När ett vattenkraftverk ska byggas är det många aspekter som måste beaktas. Förutom själva dammen måste även utskovet undersökas för att säkerställa att vattenkraftverket är säkert. Om utskovet inte kan släppa ut ett tillräckligt stort vattenflöde riskerar dammen att skadas vid stora översvämningar, till exempel vid vårfloden. Därför är det viktigt att ständigt undersöka om de dammar som byggdes under 1900-talet kan hantera stora vattenflöden på ett säkert sätt.

År 2013 började Vattenfall R&D undersöka en damm och dess utskov för att säkerställa att dammen kan hantera översvämningar. Genom att bygga fysiska modeller av dammen kunde de genomföra mätningar för att ta reda på vad som behövde ändras för att dammen skulle vara säker. De behövde bygga ut utskovet för att kunna släppa ut mer vatten men även göra förändringar i utskovet för att förbättra energiomvandlingen. De förändringar som genomfördes var att bygga en energiomvandlare i form av en bassäng precis efter utskovsluckorna samt bygga åtta ribbor i utskovskanalen.


Syftet med det här projektet var att undersöka om de fysiska mätresultaten kan återskapas med hjälp av Computational Fluid Dynamics, CFD. Projektet skulle även försöka få ut mer detaljerad information om vattenflödet än vad som var möjligt vid de fysiska testerna.


Är du intresserad av olika metoder för att utvärdera dammar och dess utskov? Då är du varmt välkommen till min exjobbspresentation!


Handledare: James Yang, Vattenfall
Ämnesgranskare: Per Norrlund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Rickard Nordlöf