Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Samverkan - en kraft eller börda?

  • Datum: –08.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Dagens gäst: Stina Hallsén, lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Sara Gredemark
  • Seminarium

Förväntningarna på forskare att samverka med det omgivande samhället har ökat det senaste decenniet. Är det problematiskt? Vilka är drivkrafterna för forskaren? Dagens kvartssamtal gästas av Stina Hallsén som nu leder ett samverkansprojekt med Katedralskolan i Uppsala kring lektionsbaserad bedömningspraktik. Vilka är hennes erfarenheter och hur ser hon på sin roll som forskare?

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations instagram

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Samverkan - en kraft eller börda?