Exjobbspresentation - Pontus Roos

  • Datum: –11.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68904326003
  • Föreläsare: Pontus Roos
  • Kontaktperson: Pontus Roos
  • Seminarium

A Comparison of Grid-Forming and Grid-Following Control of VSCs

Intermittenta förnybara energikällor integreras idag i en allt snabbare takt i elkraftsystemet och en trend av att avveckla traditionell elproduktion, som kärnkraft, kan ses bland annat i Sverige och Tyskland. Denna ökande andel av intermittenta källor och minskade förekomst av synkrona generatorer kan medföra att transmissionsnätsoperatörer i framtiden kommer få problem med en brist på svängmassa i systemet vilket yttrar sig som en ökande frekvensderivata (rate-of-change-of-frequency).

Kraftomvandlare kompletterade med energilager har föreslagits som en möjlig lösning på detta problem då dessa snabbt kan svara upp mot frekvensförändringar och bidra med så kallad syntetisk svängmassa. Genom att omstrukturera kontrollmetoden från en nätföljande (grid-following) till en nätformande (grid-forming) kontrollmetod, kan kraftomvandlaren uppvisa ett beteende som närmar sig en synkrongeneratorer.

I mitt examensarbete har jag undersökt om en nätformande kontrollmetod kan bidra med syntetisk svängmassa och svara upp mot frekvensförändringar. Vidare har jag undersökt hur kraftomvandlarens stabilitet påverkas av denna omstrukturering av kontrollmetoden.

Vill du lära dig mer om framtidens kontrollmetoder och hur man kan få en kraftomvandlare att uppvisa syntetisk svängmassa? Varmt välkommen till min presentation den 10 juni!
 

Handledare: Theodore Soong, ABB Power Grids
Ämnesgranskare: Urban Lundin, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Joakim Oldeen