Presentation av examensarbete E i finansiell matematik

  • Datum: –16.15
  • Plats: Zoom 697 563 631 24
  • Föreläsare: Chengbo Wang
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Maciej Klimek
  • Seminarium

Financial Applications of Algorithmic Differentation