Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 kommer att äga rum i Uppsala på Konsert & Kongress, 3-5 december, under temat: ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”