Exjobbspresentation - Clara Knudsen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65492900625
  • Föreläsare: Clara Knudsen
  • Kontaktperson: Clara Knudsen
  • Seminarium

En solklar taklösning - En fallstudie på synergieffekter av bifacialsolceller och extensiva gröna tak

Med ökad befolkningstäthet i städer så blir en högre nyttjandegrad av ytor allt viktigare. Då markytor blir både dyra och färre i antal så blir stadstaken en sekundär ytresurs med stor potential. Ett användningsområde för taken är att installera solceller för att på så sätt öka byggnadens egenproduktion av el.

Den täta bebyggelsen i städer innebär många svarta värmeabsorberade ytor och avsaknad av vegetation, vilket värmer upp stadstemperaturen. För att motverka detta är ett annat användningsområde för taken att anlägga gröna tak. En tidigare missuppfattning har varit att solceller och gröna tak står i konflikt med varandra om takutrymme, men så har visat sig inte vara fallet, utan det går utmärkt att kombinera dessa två olika tekniker.  För att ytterligare maximera nyttan i takkombinationen så är en hög effektproduktion från solcellerna att föredra. En ny typ av solcell som förväntas ta över en större del av solcellsmarknaden under närmaste årtionden är bifacialsolceller, solceller med dubbelsidigt upptag av ljus. Det här examensarbetet har undersökt vilka specifika synergieffekter som kombination av bifacialsolceller och gröna tak har.

Är du nyfiken på huruvida kombinationen av bifacialsolceller och gröna tak är en lönsam investering? Då är du varmt välkommen till min exjobbspresentation den 11 juni!  

Handledare: Ulf Näslund, Vasakronan
Ämnesgranskare: Charlotte Platzer Björkman, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Sara Engström