Utbildning via länk: FREDA bedömningsmetoder

Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Utbildningens syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst, stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument inom socialtjänsten.

Utbildningen sker via länk som skickas ut innan utbildningen.

Läs mer om utbildningen på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats