Utreda barn som upplevt våld

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Anna Alm Mårtensson
  • Utbildning

Under dessa utbildningsdagar får du möjlighet att fördjupa din kunskap kring att utreda barn som upplevt våld inom ramen för en barnavårdsutredning.

Utbildningen fokuserar på hur barn som upplevt/bevittnat våld kan uppmärksammas och synliggöras i barnavårdsutredningar, hur utredande samtal med våldsutsatt förälder, våldsutövande förälder och barn kan se ut. Vilka utmaningar och möjligheter finns det? Utbildningen blandar teori och praktik.

Målgrupp: Utbildningen kommer att rikta sig till kommunal socialtjänst i Jönköping län med fokus på socialsekreterare, metodstödjare, 1:e socialsekreterare inom barn och ungdom samt familjerättssekreterare.

Mer information på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats