FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar dig välkommen till en två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer. Anmälan gäller till båda dagarna.

Mer information om utbildningen på Länsstyrelsen Kalmars webbplats