Webbföreläsning: Coronapandemins påverkan på sociala hållbarhetsområdena

  • Datum: –14.30
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.
  • Kontaktperson: Jenny Långström
  • Seminarium

Enheten för Social hållbarhet på Länsstyrelsen Västernorrland samt enheten för Folkhälsa på Region Västernorrland erbjuder en föreläsningsserie inom det sociala hållbarhetsområdet. Syftet är att sprida kunskapsbaserat arbetssätt, forskningsresultat samt höja kompetensen inom olika områden såsom mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, integration och brottsförebyggande arbete.

Välkommen till ett erfarenhetsutbyte om hur vi synliggör och uppmärksammar social hållbarhet under den pågående krisen.  I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället. Coronaviruset påverkar allas vår vardag barn som vuxna. Dom dagliga rutinerna förändras och de sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet, inte minst för de redan utsatta, och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Målgrupp: Tjänstepersoner som arbetar inom området social hållbarhet såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, folkhälsa, brottsförebyggande och ANDTS-frågor.

Mer information om föreläsningen på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats