Webbföreläsning: baskurs om våld i nära relation

En webbföreläsning om våld i nära relationer. Enheten för Social hållbarhet på Länsstyrelsen Västernorrland samt enheten för Folkhälsa på Region Västernorrland erbjuder en föreläsningsserie inom det sociala hållbarhetsområdet.  

Syftet är att sprida kunskapsbaserat arbetssätt, forskningsresultat samt höja kompetensen inom olika områden såsom mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, integration och brottsförebyggande arbete. En del av föreläsningarna kan kopplas till Covid-19. 

Föreläsningarna erbjuds i digital form (via Skype) samt filmade föreläsningar som varvas med diskussionsmöten utifrån givna ämnen.

Mer information om föreläsningen på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats