Disputation: Orkestrering av framväxande digitala ekosystem

  • Datum: –15.00
  • Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset. Disputationen genomförs huvudsakligen digitalt, både för anställda och för allmänhet. Den genomförs även i mindre skala på Campus.
  • Doktorand: Hosea A. Ofe
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för informatik, Umeå universitet
  • Kontaktperson: Sara Fredman
  • Disputation

Hosea A. Ofe försvarar sin doktorsavhandling Orkestrering av framväxande digitala ekosystem: En undersökning av etableringen av en plattform för öppna data inom den svenska kollektivtrafiken (Engelsk titel: Orchestrating Emerging Digital Ecosystems: Investigating the Establishment of an Open Data Platform in the Swedish Public Transport Industry)

Fakultetsopponent: Professor Anna Ståhlbröst, Luleå University of Technology

Disputationen hålls på engelska

Disputationen genomförs huvudsakligen digitalt, både för anställda och för allmänhet. Den genomförs även i mindre skala på Campus. Deltag vid disputationen genom att använda följande länk och ange lösenord: 

Deltag vid disputationen genom att använda följande länk och ange lösenord:
Zoom (primär) https://bit.ly/2AqA2la
Google Meet (reservalternativ) meet.google.com/gnc-xdwg-oiv

För att erhålla lösenord, kontakta Sara Fredman: sara.fredman@umu.se