Elena Prats: avhandlingskapitel

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, kontakta Tommaso Braida för länk
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Elena Prats, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel (utkast)