Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera förbindelser

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom Zoom-länk publiceras här senast en vecka i förväg
  • Föreläsare: Evelina Liliequist, Umeå Universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Evelina Liliequist disputerade i etnologi 24 april 2020 vid Umeå universitet. Sedan maj 2020 anställd som förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Nuvarande forskningsprojekt kommer handla om hur hbtq-personer uppvisar/gör familj och släktskap på Instagram med utgångspunkt i två tematiska hashtags.

Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier för alla som är interesserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

För närvarande planerar vi att hålla höstens queerseminarier via zoom; 16.15-18.00.
Zoom-länk till seminariet publiceras senast en vecka i förväg. 

Observera att seminarier med titlar på engelska även hålls på engelska. 

PROGRAM HT2020: NEW PHDS, DEW DIRECTIONS IN QUEER RESEARCH

5 OKTOBER
Death at the End of the Rainbow: Rethinking Queer Kinship, Rituals of Remembrance and the Finnish Culture of Death
Varpu Alasuutari, University of Turku

2 NOVEMBER
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera förbindelser
Evelina Liliequist, Umeå Universitet

7 DECEMBER
Trans and Sex Change in Contemporary Iran:A Socio-legal Study of Gendered Policies and Practices
Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet