Högre seminarium: Kaius Sinnemäki

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0043
  • Föreläsare: Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium