Digitalt frukostseminarium: Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Under den senaste tiden har det varit en het debatt om livet och livsförhållanden i vad som i politik och media benämns som ”invandrartäta”, ”utsatta” eller ”marginaliserade” bostadsområden. Utifrån aktuell forskning om boendesegregationens orsaker och konsekvenser diskuterar forskare vid IBF hur politik och planering kan utvecklas för att minska segregationen och öka inkluderingen. Deltar gör även Borlänge kommun som presenterar ett projekt om jämlik stadsplanering.

Medverkande:
Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi, IBF
Susanne Urban, docent och lektor i sociologi, IBF
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF
Che-Yuan Liang, docent och lektor i nationalekonomi, IBF
Gabriel Barrioz, planchef, Borlänge kommun
Moderator: Nils Hertting, prefekt på IBF


Hela seminariet sänds via Zoom. Du erhåller Zoom-länken genom att anmäla dig till seminariet på länken nedan:

Anmälan frukostseminarium