Webinar: Ensamkommandes upplevelser & Professionellas erfarenheter

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5crd-GtqTIqGdN4R4kcdB5EdXGW1Q6KF9ZQ
  • Föreläsare: Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Kommentator Patricia Lorenzoni, CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Patricia Lorenzoni
  • Seminarium

Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället.

Zoom: Register here in advance for this meeting:
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

.........................................
Antologin tar upp tre teman:
- Ensamkommande ungas inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa.
- Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering, integration och jämställdhetsutveckling.
- Myndigheters och organisationers erfarenheter, utmaningar och möjligheter för ungdomarnas integration.
På den här sidan kan man läsa mer om boken

OM FÖRFATTARNA

Antologins redaktörer är Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola och Niclas Månsson, professor i allmän pedagogik vid Södertörns högskola. Bokens övriga författare är verksamma vid Göteborgs universitet, Jönköping University, Linköpings universitet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Röda korsets högskola och Stockholms universitet.

MEDFÖRFATTARE:

Aycan Çelikaksoy - Magnus Dahlstedt - Elin Ekström - Andreas Fejes - Mirjam Hagström - Daniel Hedlund - Marcus Herz - Magnus Hoppe - Farhad Jahanmahan - Ulrika Jepson Wigg - Josefin Klöfvermark - Philip Lalander - Mohammadrafi Mahmoodian - Hélio Adelino Manhica - Ildikó Asztalos Morel - Nicole Nunez Borgman - Live Stretmo - Eskil Wadensjö - Ulrika Wernesjö

Välkomna!

Webinar: Ensamkommandes upplevelser & Professionellas erfarenheter