Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Universitetens roll i samhället

Att samverka med det omgivande samhället och att verka för att forskningsresultat kommer till nytta ingår i lärosätenas uppgift. Vad skulle det innebära om sådan samverkan blir vägledande då forskningsanslag prioriteras? Och i vilken utsträckning ska exempelvis industrin vara med och formulera problemställningar för den akademiska forskningen? Vilka är riskerna?

I en debattartikel i tidningen Curie skriver Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB Sverige, om vikten av att industrin tidigt är med och formulerar problemställningar för att öka företagens möjligheter att tillgodogöra sig forskningsresultat och föreslår att framgångsrik samverkan mellan industri och akademi ska vara vägledande då forskningsanslag prioriteras. Samtidigt betonar andra vikten av forskarens frihet att själv bestämma inriktning och den fria forskningens betydelse för samhällets utveckling. Högskoleförordningen säger att det ingår i lärosätenas uppgift att samverka med det omgivande samhället samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Vad innebär egentligen det här? Vilka är riskerna och finns det en motsättning mellan synsätten på universitetets roll i samhället? Det funderar vi över i dagens kvartssamtal.

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations Instagram där du också kan se samtalen i efterhand.

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Kvartssamtal med UU Innovation

Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtalen ges på svenska men det går utmärkt att ställa frågor på engelska.

Välkommen till kvartssamtal!

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Universitetens roll i samhället