Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Mentorstöd för nyttiggörande av forskningsresultat

  • Datum: –08.45
  • Plats: Online på Zoom
  • Föreläsare: Gäst: Ezekia Mtetwa, gästforskare vid institutionen för organismbiologi och deltagare i programmet Mentor4Research vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Sara Gredemark
  • Seminarium

Ezekia Mtetwas stora passion är arkeologi och att berätta historier om folk och historiska platser, i synnerhet om Stora Zimbabwe i Södra Afrika, som 1986 upptogs på Unescos världsarvslista. Hans avhandling handlar om dess framställning av järn men nu vill han med hjälp av film förmedla en bredare berättelse om Stora Zimbabwe. Därför var en plats i programmet Mentor4Research mycket välkommen.

I dagens kvartssamtal pratar vid med Ezekia Mtetwa om hur Mentor4Research bidrar till att förverkliga hans filmidé. Hur ser samarbetet med mentorn ut? Vad har de gjort tillsammans?

Välkommen på Kvartssamtal med UU Innovation!

Klicka på länken för att delta på Zoom

Kvartssamtalen sänds även live på UU Innovations Instagram där du också kan se samtalen i efterhand.

Vi tar upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar till kvartssamtal-uuinnovation@uu.se.

Om Mentor4Research vid Uppsala Universitet
Programmet Mentor4Research kopplar ihop forskare vid Uppsala universitet med mentorer som är verksamma utanför akademin. Under närmare ett år får forskaren stöd av en mentor för att ta sina idéer vidare och undersöka vilka möjligheter till nyttiggörande den egna forskningen kan erbjuda och hur vägen framåt kan se ut. Kontakter och nätverk utanför den akademiska världen är en annan viktig del. Mentor4Research är öppet för alla doktorander och forskare - oavsett ämnesområde - och ansökan till nästa års programomgång är öppen.

Här kan du läsa mer om Mentor4Research som drivs av UU Innovation.

Om Kvartssamtal med UU Innovation
Varje helgfri tisdag och torsdag, kl. 8.30 under maj och juni bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal via Zoom. Vi kommer att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor. Det finns även ett behov av att bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför.

Kvartssamtal med UU Innovation på Zoom: Mentorstöd för nyttiggörande av forskningsresultat