Hembygd: Lokalt, regionalt och globalt i litteraturen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Paula Henrikson för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap: TEMA HEM

Forskargruppen PROM presenterar pågående forskning inom ramen för institutionens TEMA HEM

Ordförande: Paula Henrikson


Program
Ordföranden inleder. Därefter följer fyra presentationer och en avslutande gemensam diskussion:

Malin Drugge, "Hem och hembygd i småskolans skönlitterära läseböcker"

Viktor Emanuelsson, "Det gamla hemmet i den nya tiden: Möten med saker i Karl-Erik Forsslunds Storgården. En bok om ett hem"

Linus Ljungström, "Med hembygden i centrum: Att finna sin plats i litteraturen"

Andreas Hedberg, "Från världsrymden till lingonris: Globalt och lokalt i Harry Martinsons författarskap"