Henrik Asmuths licentiatavhandling: High-fidelity Simulations of Wind Farms

  • Datum: –12.00
  • Plats: Campus Gotland Campus Gotland, rum B23
  • Föreläsare: Henrik Asmuth
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Stefan Ivanell
  • Licentiatseminarium

Institution: Department of Earth Sciences
Ämne och inriktning: Meteorology
Författare: Henrik Asmuth
Titel: Towards Efficient High-fidelity Simulations of Wind Farms
Huvudhandledare: Stefan Ivanell
Extern granskare: Manfred Krafczyk (TU Braunschweig)
Examinator: Anna Rutgersson
Examinationsdag: 27/08/2020

Zoom-länk läggs ut här god tid innan seminariet.