Högre seminarium: Veturliði Óskarsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022 & Zoom via länk: https://uu-se.zoom.us/j/69489672875
  • Föreläsare: Veturliði Óskarsson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Labyrinter i fornisländska och senmedeltida isländska texter

I flera fornisländska och senmedeltida isländska texter finns det berättelser om eller bilder av labyrinter, byggnader ”med många slingrande gångar av så invecklad art att man har svårt att finna vägen ut ur densamma” (SAOB, labyrint bet. 1). De omtalas alltid med ordet völundarhús, vilket syftar på personen Völundr i eddadikten Völundarkviða. Ordet völundarhús fick också en utvidgad bildlig betydelse, å ena sidan den mer allmänna betydelsen ’plats, anläggning eller föremål som mer eller mindre påminner om en labyrint’ (jfr SAOB, labyrint bet 2) och å andra sidan den mer abstrakta betydelsen ’situation, problem, system eller  framställning etc. som det är svårt att få reda eller klarhet i, eller komma till rätta med’ (jfr SAOB, labyrint bet. 4). Så används orden idag. I modern isländska, med exempel från mitten av 1800-talet, har völundarhús även den medicinska betydelsen ’organ i innerörat’ (jfr SAOB, labyrint bet. 3). Också själva personnamnet Völundr har fått en appellativ betydelse, ’mästersmed’ (jfr nätordboken Islex).

På seminariet den 14 oktober kommer jag att berätta om delar av min forskning om völundarhús i isländskan. Bl.a. tänker jag redogöra för de fornisländska texter och handskrifter som ordet förekommer i och i vilken kontext det står, samt tala om isländska berättelser om labyrintens ursprung. Dessa berättelser finns i två grundversioner, och den yngre av dessa finns vidare i två olika varianter, av vilka den ena aldrig har publicerats. Den andra varianten finns publicerad, men i utgåvan saknas varianter ur andra handskrifter. Också bilder av labyrinter finns i flera isländska handskrifter och de kommer att visas på seminariet.

Ämnet berör bl.a. filologi, handskrifter och lexikografi, och det är främst vid dessa teman som jag tänker uppehålla mig på seminariet. Det kan emellertid även kopplas till områden som jag som språkvetare inte alls är väl insatt i, som den klassiska litteraturen (Daedalus), yngre isländsk litteratur (versstrofer som nämner labyrinter), bildkonst (jfr ovan) och även europeisk (och svensk!) arkeologi (trojaborgar). Har vi tid, kommer jag att ta upp dessa aspekter och jag välkomnar alla kommentarer.

 

Det kommer att finnas möjlighet att delta via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69489672875

Alla intresserade varmt välkomna!