Seminarium: tema arbets- och miljömedicin

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, ingång 70
  • Föreläsare: Meddelas senare
  • Kontaktperson: Magnus Svartengren
  • Seminarium