Seminarium: CRUSH Covid - a cross-disciplinary collaborative real-time research project

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Mats Martinell, universitetslektor vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap
  • Kontaktperson: Tove Fall
  • Seminarium