SNUG

Möte för samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå, SNUG