SNUG

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet Ångström, Campus Gotland lokal B10.
  • Kontaktperson: Susanne Paul
  • Sammanträde

Möte för samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå, SNUG