Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online på Zoom och/eller i hus Hubben i Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 38
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Utbildning

Det här är det tredje seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3 hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen omfattar fyra seminarier och riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare vid samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Detta seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Metoderna är Business Model Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Information och anmälan till kursen

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2020.