Kommersialisering av forskningsresultat

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online på Zoom och/eller i hus Hubben i Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 38
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Utbildning

Det här är det fjärde och sista seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare vid samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Detta avslutande seminarium handlar om olika aspekter av kommersialisering av forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar inom ett projekt kan göras. Du kommer också få en översiktlig presentation av det kostnadsfria stöd för kommersialisering och andra former av nyttiggörande som UU Innovation erbjuder.

Information och anmälan till kursen

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2020.