Take Off: Plan your impact journey, part I

Det här är det tredje av sex frukostseminarier i Take Off - en seminarieserie om forskningens genomslag och användning utanför akademin. Seminarieserien är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från samtliga vetenskapsområden och pågår varannan onsdag 9 september - 18 november. Seminarieserien ges på engelska och frukost ingår. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.

Register here by 1 September 2020

Seminar 3: Plan your impact journey, part I

Are you aware that as a researcher you fully own the rights to your research results? In this seminar we will discuss how to identify the intellectual assets of your research, and how to protect them – if possible. Get familiar with terms like the professor’s privilege, intellectual asset management (IAM) and intellectual property (IP) and learn what to do – and when – to maximize the impact potential of your research results.

Registration and more information about Take Off
Follow this link for more information about Take Off and link to registration

Take Off: Plan your impact journey, part I