Take Off: Plan your impact journey, part II

Det här är det fjärde av sex frukostseminarier i Take Off - en seminarieserie om forskningens genomslag och användning utanför akademin. Seminarieserien är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från samtliga vetenskapsområden och pågår varannan onsdag 9 september - 18 november. Seminarieserien ges på engelska och frukost ingår. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.

Register here by 1 September 2020

Seminar 4: Plan your impact journey, part II

In this seminar we touch upon how to go from an identified knowledge asset (an idea) to something that creates value for someone else, and we discuss what activities may be included to make this transformation happen. We also share our knowledge and best tips on how to successfully collaborate with external organisations. What is co-creation about and what are the opportunities and pitfalls? What is NDA, CDA, MTA and what to consider before signing them?

Registration and more information about Take Off
Follow this link for more information about Take Off and link to registration

Take Off: Plan your impact journey, part II