Disputation i didaktik: Emma Oljans

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzelius-salen, Blåsenhus
  • Doktorand: Emma Oljans
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Emma Oljans disputerar i didaktik med avhandlingen:
Matens betydelse för hälsa. Studier om meningserbjudanden i hem- och konsumentkunskap

Länk till Diva: kommer

Huvudhandledare: Karin Hjälmeskog
Biträdande handledare: Jonas Almqvist

Opponent: Professor Mikael Quennerstedt, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Betygsnämnd:
Professor Daniel Sundberg, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet
Docent Anna T Höglund, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet
Docent Eva Lundqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet