Högre sem: Arvand Mirsafian: avhandlingskapitel - INSTÄLLT

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum H429/Faculty Club
  • Föreläsare: Arvand Mirsafian
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Orsi Husz
  • Seminarium