Högre sem: Tony Kenttä: "Why did workers and lower officials borrow? Evidence from the Swedish living cost survey of 1913-14"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum H429/Faculty Club
  • Föreläsare: Tony Kenttä
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Orsi Husz
  • Seminarium