Seminarium om förslag till ny anställningsordning

  • Datum: –14.30
  • Plats: Seminariet hålls via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61946363278
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen
  • Kontaktperson: Magnus Ödman
  • Seminarium

Den 30 juni lämnades ett förslag till ny anställningsordning vid Uppsala universitet till rektor.

Förslaget, som utarbetats av förutvarande rådsdirektören vid Vetenskapsrådet, Ann Fust, och biträdande kanslichefen Magnus Ödman vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, remitteras nu internt inom universitetet.
På grund av den rådande pandemin har arbetet med att ta fram förslaget fått bedrivas annorlunda än planerats. Via bland annat möten i zoom har utredarna ändå kunnat diskutera och få fram synpunkter från många medarbetare vid universitetet. Förslaget bygger på dessa diskussioner, inhämtande av statistik, kontakter med andra universitet och organisationer, utredningar samt egna analyser.

Medverkande:
Rektor Eva Åkesson
Utredarna Ann Fust och Magnus Ödman
Sanna Koskinen från Sveriges unga akademi
Professor Johan Elf
Stf. vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap Mattias Martinsson

Här hittar du förslag på reviderad anställningsordning.

 

Här kan du följa seminariet via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61946363278

Seminarium om förslag till ny anställningsordning