Seminarium om förslag till ny anställningsordning

  • Datum: –14.30
  • Plats: Seminariet hålls via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61274168525
  • Föreläsare: Ann Fust, förutvarande rådsdirektören vid Vetenskapsrådet och Magnus Ödman, biträdande kanslichef vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen
  • Kontaktperson: Magnus Ödman
  • Seminarium

Den 30 juni lämnades ett förslag till ny anställningsordning vid Uppsala universitet till rektor. Förslaget, som utarbetats av förutvarande rådsdirektören vid Vetenskapsrådet, Ann Fust, och biträdande kanslichefen Magnus Ödman vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, remitteras nu internt inom universitetet.

På grund av den rådande pandemin har arbetet med att ta fram förslaget fått bedrivas annorlunda än planerats. Via bland annat möten i zoom har utredarna ändå kunnat diskutera och få fram synpunkter från många medarbetare vid universitetet. Förslaget bygger på dessa diskussioner, inhämtande av statistik, kontakter med andra universitet och organisationer, utredningar samt egna analyser.