Studiestruktur och socialt sammanhang

Hur ger man stöd till studenter för att komma in i studierna, inte minst om det sker på distans?