Tobias Rosefeldt: "Being Realistic About Kant's Idealism"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Matti Eklund eller Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund, Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi och Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Tiden)

Tobias Rosefeldt, Humboldt-Universität zu Berlin: "Being Realistic About Kant's Idealism"