Joey Pollock, University of Oslo

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Matti Eklund för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Joey Pollock, University of Oslo: ämne meddelas senare