Elisabeth Camp: "Perspectival Complacency, Perversion, and Amelioration"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Matti Eklund för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(OBS! Tiden)

Elisabeth Camp, Rutgers University: "Perspectival Complacency, Perversion, and Amelioration"