Rebecca Wallbank – Slutseminarium

Högre seminariet i estetik

(OBS! Ny tid.)

Slutseminarium för Rebecca Wallbank och avhandlingen Trust in Aesthetic Testimony