Douglas Edwards: "Truth in the Social World"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Matti Eklund för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(OBS! Tiden.)

Douglas Edwards, Utica College: "Truth in the Social World"