Anders Öberg: "Signs and Symbols"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Sharon Rider för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Anders Öberg, Uppsala universitet: "Signs and Symbols" (on Stenlund on Hilbert)