Kim Solin: "Rush Rhees and the Revision of Wittgenstein’s Remarks on the Foundations of Mathematics"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Sharon Rider för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Kim Solin, Uppsala universitet: "Rush Rhees and the Revision of Wittgenstein’s Remarks on the Foundations of Mathematics"