Torben Spaak: "Animal Law: Human Duties or Animal Rights?"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Torben Spaak, Stockholms universitet: "Animal Law: Human Duties or Animal Rights?"