Georg Brun: "Re-Engineering Contested Concepts"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Georg Brun, University of Bern: "Re-Engineering Contested Concepts. A Reflective-Equilibrium Approach"