Anna Nyman: "The Parallelism Argument and the Problem of Moral Luck"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Anna Nyman, Uppsala universitet: "The Parallelism Argument and the Problem of Moral Luck"