Daniel Fogal, NYU, och Olle Risberg, UU

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Daniel Fogal, New York University, och Olle Risberg, Uppsala universitet: ämne meddelas senare