Yuliya Kanygina: "On Duties to Oneself and Their Alleged Incoherence"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Yuliya Kanygina, Göteborgs universitet: "On Duties to Oneself and Their Alleged Incoherence"